Wśród wielu rozwiązań dotyczących oszczędzania energii oferowanych przez naszą firmę na szczególną uwagę zasługuje oszczędnościowy, niskonapięciowy sterownik regulacji oświetlenia LES-T3.

Sterownik LES-T3 jest to elektroniczny, zautomatyzowany reduktor do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych. Zastosowany przez naszą firmę system zdalnego zarządzania reduktorem pozwala na bieżące monitorowanie pracy sterownika. Dzięki otrzymanym danym możemy stworzyć przejrzystą i długoterminową strategię planowania i ograniczania zużycia energii.

Z myślą o naszych klientach zastosowaliśmy interfejs komunikacyjny w standardzie MODBUS, RS485 służący do komunikacji z modemem GSM/GPRS, dzięki któremu nasi klienci mają dostęp do wszystkich danych oraz paramentów pracy reduktora.

Nasze urządzenia wyposażone są w modem GSM/GPRS służący do komunikacji z dedykowanym serwisem WWW oraz port USB do konfiguracji bezpośredniej przy pomocy komputera. Informacje o działaniu urządzenia nasi klienci mogą czerpać z dowolnego komputera pracującego w sieci internetowej, a także za pomocą telefonu lub smartfonu. Wybór jednego z licznych trybów pracy i powrót do trybu BYPASS mogą być dokonywane w dowolnym momencie, niezależnie od odległości, w sposób automatyczny lub ręcznie. Niezależnie tą samą drogą sterownik udostępnia posiadane dane.

les_t31
Funkcje dostępne w menu to przede wszystkim:

PARAMETRY REGULATORA

FUNKCJE
PROGRAMATORA
ASTRONOMICZNEGO

ZEGAR CZASU
RZECZYWISTEGO

WARUNKI
PRACY

ANALIZA
SYTUACJI
ALARMOWYCH

PRĄD
OBCIĄŻENIA

ANALIZATOR SIECI
Z POMIARAMI

POMIAR MOCY
CZYNNEJ, BIERNEJ
I POZORNEJ

WSPÓŁCZYNNIK
MOCY

KOSZTY WEDŁUG
ENERGII BIERNEJ

NAPIĘCIE
WEJŚCIOWE
I WYJŚCIOWE

SYSTEM
RAPORTOWANIA

Ponadto sterownik przekazuje użytkownikowi informacje na temat wszelkich stanów pracy oświetlenia, w tym również informacje o awariach, uszkodzeniach latarni, wygaśnięciu lamp. Informacje są przekazywane drogą mailową lub za pomocą smartfonu. Jest to tak zwany system inteligentnego sterowania oświetleniem. Większość tych parametrów możemy regulować z poziomu komputera.

Jeszcze nigdy nie mieli Państwo szansy otrzymać tylu informacji online oraz zarchiwizowanych na niezawodnych nośnikach pamięci

Możliwości komunikacji ze sterownikiem:


Komputer


Telefon / Smartfon

Jeszcze nigdy sterowanie oświetleniem nie było tak łatwe jak teraz!

Aby zaspokoić potrzeby wszystkich naszych klientów, przygotowaliśmy pełne serie naszych sterowników zarówno w wersji trójfazowej, jak i jednofazowej. Obsługujemy obwody o mocy od dwóch kilowatów. Sterowniki są przystosowane do pracy w zewnętrznej i wewnętrznej infrastrukturze oświetlenia.

Obszary zastosowań naszych reduktorów to zarówno ulice, autostrady, węzły komunikacyjne, jak i obiekty zamknięte m.in. hale targowe, centra logistyczne, dworce kolejowe i autobusowe.

Przykłady zastosowań LES-T3:
oświetlenie uliczne (ulice, autostrady, obwodnice),
oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne (obiekty przemysłowe i handlowe),
oświetlenia budynków użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, szpitale, OSiRY),
oświetlenie parkingów, portów morskich, lotniczych, placów składowych, przeładunkowych i wszelkich magazynów logistycznych,
oświetlenie dworców kolejowych, autobusowych, węzłów kolejowych i stacji benzynowych.

Nasze sterowniki są urządzeniami przyjaznymi dla środowiska, dlatego warto pamiętać o aspektach ekologicznych i ekonomicznych stosowania reduktorów:

gwarantowane oszczędności na poziomie od 20% do 35% zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia,
wydłużenie żywotności opraw oświetleniowych, stateczników i źródeł światła do 50%,
stabilizacja napięcia wyjściowego,
obniżenie dodatkowych kosztów eksploatacji i konserwacji sieci oświetleniowych do 50%,
obniżenie strat wywołanych impedancją linii zasilającej,
szybka i efektywna modernizacja oświetlenia bez ingerencji w istniejącą sieć i uniknięcie ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych.
mniejsze zużycie naturalnych surowców energetycznych,
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,
mniejsza emisja dwutlenku siarki (mniejsze opady kwaśnych deszczy),
mniejsze zużycie opraw oświetleniowych, stateczników i źródeł światła,
mniejsze ilości odpadów do utylizacji,
zmniejszenie zużycia surowców naturalnych,
możliwość uzyskania białych certyfikatów.

Pracę urządzenia oraz generowane oszczędności najlepiej ilustruje wykres po prawej stronie. Dane pochodzą z urządzeń zamontowanych na terenie Katowic. Uwzględniają koszt zużycia energii od 5 maja do 5 czerwca 2013 roku. Przez ten czas sterownik pracował w trybie oszczędzania z wyjątkiem nocy z 22 na 23 maja, gdy został przełączony w tryb bypass. Przedstawione dane są średnimi wartościami kosztów energii elektrycznej.

Po zsumowaniu uzyskanych kosztów i porównaniu ich z kosztami przy pełnej mocy obwodu (bez zainstalowanego sterownika) obliczono oszczędność, która w podanym okresie dla ww. obwodu wynosi 24,5%.

Przy uzyskanej 24,5% oszczędności, średniej cenie za energię elektryczną 0,40 zł netto oraz rocznym czasie pracy oświetlenia wynoszącym 4150 h i mocy obwodu 16,6 kW roczna kwota oszczędności wynosi 6 751,20 zł.

wykres

Przebiegi kosztów dobowych w obwodach oświetlenia od 5 maja do 5 czerwca 2013r.

wykres_inn

System LES-Net: