Liczne gminy w Polsce borykają się z problemem oświetlenia. Rosnące ceny energii elektrycznej znajdują swoje odbicie w rachunkach. Nic dziwnego, że już kilka jednostek samorządu terytorialnego podjęło dramatyczną, niezgodną z prawem decyzję o ograniczeniu godzin świecenia lamp ulicznych, w licznych trwają prace nad obniżeniem natężenia światła w godzinach zmniejszonego ruchu. Ale wszystkie te sposoby powodują niezadowolenie mieszkańców. Ostatnio ostry sprzeciw przeciwko operacjom obniżania jakości oświetlenia wyrazili mieszkańcy Gdańska.

Poprawa efektywności energetycznej jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z regulacji krajowych i Unijnych – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, 2012 r. poz. 951, 1203, 1397).

jst2

Aby wykazać się działaniami na rzecz poprawy efektywności energetycznej można dokonać inwestycji polegających na wymianie sprzętu lub modernizacji instalacji gwarantujących obniżenie zużycia energii. Wiemy jednak jak kosztowne są te działania. Prosty czas zwrotu dla tych inwestycji sięga zazwyczaj wielu lat. Dodatkowo obsługa kredytu stanowi istotne obciążenie dla budżetu. Natomiast w przypadku dofinansowania z programów unijnych wymagany jest wkład własny.

Zgodnie ze wspomnianą wcześniej ustawą, środkiem poprawy efektywności energetycznej jest również umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Energy Profil Group Sp. z o.o. oferuje takie rozwiązanie. Nasza propozycja współpracy redukuje wkład własny do zera. Całość kosztów inwestycji czyli pomiary, montaż, sprzęt oraz uruchomienie instalacji jest w pełni finansowane przez Energy Profil Group.

Produkowane przez nas reduktory mocy dopasowują prąd zasilający do prawdziwych wymagań źródeł światła. Dzięki temu mieszkańcy nie są w stanie odczuć różnicy w jakości oświetlenia, natomiast oszczędności mogę sięgać nawet 35%. W każdym momencie nasze urządzenia spełniają wymagania obowiązującej normy PN-EN 13201. Dzięki ich zastosowaniu wyraźnie obniżają się koszty konserwacji lamp, gdyż właściwie eksploatowane źródła światła pracują dwukrotnie dłużej.

Precyzyjny licznik prądu wskazuje oszczędności. Zarobionymi w ten sposób pieniędzmi dzielimy się z klientem. Czyli nie tylko pomagamy rozwiązać problem poprawy efektywności energetycznej, ale również wnosimy do kasy jednostki samorządu terytorialnego zaoszczędzone pieniądze wspierając jej budżet. Nie wymagamy żadnych opłat wstępnych, żadnych gwarancji. Nasza umowa nie zwiększa zadłużenia Jednostki Samorządu Terytorialnego. W ramach proponowanego przez nas partnerstwa oferujemy bezpłatną gwarancję, serwis oraz udział w oszczędnościach.

Zatem działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej nie muszą być kosztowe. Dzięki instalacji naszych urządzeń uzyskają Państwo oszczędności, a to co wyróżnia naszą firmę na rynku to fakt że, jako jedyna gotowa jest dostarczać reduktory zupełnie bezpłatnie, urządzenie spłacane jest z oszczędności, które generuje.

To zależy od rodzaju umowy. Wszystko może być przedmiotem negocjacji. Niewątpliwie współpraca z nami przyniesie wysoką ocenę dla jednostek samorządu zarówno przez władze wojewódzkie, jak i przez mieszkańców. Jednostki Samorządu Terytorialnego stosujące tego typu rozwiązania chętnie dzielną się swoimi doświadczeniami w zakresie poprawy efektywności energetycznej w prasie i mediach.

Podpisując umowę z naszą firmą wypełniają Państwo jednocześnie obowiązek ustawodawczy. Takie działanie wpłynie również pozytywnie na Państwa wizerunek wśród mieszkańców. Nasze sterowniki pracują w Katowicach, Krakowie, Częstochowie, Myślenicach, Olkuszu, Wodzisławiu Śląskim, Andrychowie, Zabrzu i Rudzie Śląskiej oraz w wielu innych miejscach.

Umowy są zgodnie z obowiązującym prawem. Potwierdzają to Regionalne Izby Obrachunkowe. Zaproszenie Waszej Jednostki Samorządu Terytorialnego do współpracy jest dla nas wielkim zaszczytem.

Rozdział 1. Art. 5 ustawy mówi:
Osoby fizyczne, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej.

Szczegółowe zalecenia dla JST zawiera rozdział 3.

Rozdział 3. Art. 10.
Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
1. Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2.
2. Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:
1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;
4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);
5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

Korzyści dla naszego Partnera

Brak kosztów

Nasi Partnerzy nie ponoszą żadnych kosztów inwestycji. Całość jest w pełni finansowana przez Energy Profil Group.

Bez ryzyka

Nasi Partnerzy nie są obarczeni ryzykiem związanym ze zmniejszonym, różnym od zakładanego, poziomem oszczędności.

Solidny partner

Jesteśmy firmą z szerokim doświadczeniem w zagadnieniach związanych z oszczędzaniem energii elektrycznej.

Znaczne oszczędności

Od pierwszego dnia uruchomienia instalacji energetycznej nasz Klient oszczędza konkretne pieniądze.

System LES-Net: