Działania prowadzące do poprawienia efektywności energetycznej często wymagają od inwestora modernizacji instalacji na taką, która będzie gwarantowała niższe zużycie energii. Zazwyczaj są to kosztowne działania, a okres zwrotu dla tych inwestycji sięga wielu lat. Istnieją różne metody finansowania tego rodzaju przedsięwzięć, jednak nie każde rozwiązanie jest dostępne dla każdego inwestora. Przykładowo finansowanie kredytem inwestycyjnym może stanowić istotne obciążenie dla budżetu, natomiast dofinansowanie z programów unijnych wymaga wkładu własnego.

Nasza propozycja współpracy redukuje wkład własny do zera. Całość kosztów inwestycji czyli pomiary, montaż, sprzęt oraz uruchomienie instalacji jest w pełni finansowane przez Energy Profil Group.

Finansowanie

System Finansowania ESCO

Reduktory mocy są przekazywane podmiotom gospodarczym, jak i jednostkom samorządu terytorialnego nieodpłatnie. Dzięki realizacji projektu w ramach programu ESCO klient bez nakładów finansowych otrzymuje nowoczesny system oświetlenia. Podział oszczędności wynikający z pracy reduktorów jest ustalany indywidualnie. Poniżej przykładowy rozkład oszczędności na przestrzeni 10 lat.

tabela4

Użytkownik zyskuje 55 289,51 zł

Działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej nie muszą być kosztowne. Całość inwestycji jest finansowana z oszczędności, które generuje urządzenie.

Korzyści dla naszego Partnera

Brak kosztów

Nasi Partnerzy nie ponoszą żadnych kosztów inwestycji. Całość jest w pełni finansowana przez Energy Profil Group.

Bez ryzyka

Nasi Partnerzy nie są obarczeni ryzykiem związanym ze zmniejszonym, różnym od zakładanego, poziomem oszczędności.

Solidny partner

Jesteśmy firmą z szerokim doświadczeniem w zagadnieniach związanych z oszczędzaniem energii elektrycznej.

Znaczne oszczędności

Od pierwszego dnia uruchomienia instalacji energetycznej nasz Klient oszczędza konkretne pieniądze.

System LES-Net: