Udział w XXII PKST w Solinie

Udział w XXII PKST w Solinie

W dniach 16 i 17 czerwca br. odbyła się w Solinie XXII PODKARPACKA KONFERENCJA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH. Konferencja poświęcona była problematyce finansów samorządów terytorialnych, ochronie środowiska, możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych w projekcie RPO WP 2014-2020 oraz perspektywie rozwoju infrastruktury drogowej w…
Czytaj więcej