W dniu 29 kwietnia 2014r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się VIII Konferencja ETW 2014 „Energetyka we wsiach i rolnictwie”. Konferencja dotyczyła gospodarki energetycznej na obszarach i w gminach wiejskich i była skierowana do władz terenowych, państwowych i samorządowych.

Program konferencji był poświęconej gospodarce energetycznej gmin. W trakcie koferencji dokonano oceny skuteczności realizacji planów zaopatrzenia gmin w energię elektryczną, wodę, ciepło i gaz. Przedstawiono przykłady gmin aktywnie uczestniczących w unowocześnianiu gospodarki energetycznej, a także nowe możliwości dla gospodarki energetycznej gmin. Omówiono również problematykę włączenia do programów rozwoju infrastruktury rejonów wiejskich zadań odnowy i modernizacji wiejskiej sieci elektroenergetycznej. Przybliżono też zagadnienia dotyczące włączenia do programowych zadań rozwoju cywilizacyjnego rejonów wiejskich stworzenia sieci usług elektrotechnicznych na wsi i szkolenia elektryków wiejskich.

Firmę Energy Profil Group Sp. z o.o. reprezentowali Marek Kownacki i Sławomir Mroziński. Ich wykład pod tytułem „Nowoczesny, skuteczny i tani system modernizacji oświetlenia w gminach” spotkał się z dużym zainteresowaniem. Przedstawiciele firmy jeszcze dwie godziny po zakończeniu konferencji dzielili się informacjami.

Konferencję zorganizował Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT. Celem konferencji było przedstawienie problemów, jak również wskazanie nowoczesnych rozwiązań związanych z rozwojem użytkowania energii, w szczególności energii elektrycznej na wsi i w rolnictwie. Więcej informacji
o konferencji można znaleźć na stronie organizatora: www.zutnot.com.pl

Zobacz program konferencji